[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Com canviar la pantalla d'esplaix del GNOMEOn dl, 2004-08-09 at 06:07, Pau Climent i Pérez wrote:
> Hola,
> 
> Voldria saber com canviar la pantalla d'esplaix (splash screen) del 
> GNOME. En tinc una rosa amb una ona, però n'he vist una al 
> /usr/share/desktop-base que m'agrada més, com ho puc canviar? i a KDE? 
> On està l'eina/script per canviar-ho?
> 

Aquí t'ho expliquen:
http://art.gnome.org/faq.php#8
-- 
Josep Monés i Teixidor
Clau GnuPG: gpg --recv-keys 80E85CC4

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: