[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: com afegir coses a una imatge de cd?* [30/07/04 21:57] Jose M Duart:
> has provat a montar-la amb la opció remount?
> 
> mount -o remount -rw ...
> 
> això l'hauria de montar com a lectura/escritura.

No entenc res!!!

doriath:~# ll data.bin 
-rw-r--r--    1 root     root     623253504 2004-07-27 21:24 data.bin
doriath:~# mount -t iso9660 -o loop=/dev/loop0,rw data.bin /mnt/
doriath:~# mount | grep /mnt
/root/data.bin on /mnt type iso9660 (rw,loop=/dev/loop0)
doriath:~# touch /mnt/foo
touch: no s'han pogut canviar les dates de «/mnt/foo»: El sistema de fitxers és només de lectura
doriath:~# mount -o remount,rw /mnt/
doriath:~# touch /mnt/foo
touch: no s'han pogut canviar les dates de «/mnt/foo»: S'ha denegat el permís

En fi, seguiré investigant...

-- 
ernest

That's all you need tae dae in life. Just be yourself, he'd tell me.
It was the most difficult, challenging thing anybody ever asked of me.
--Irvine Welsh, Glue.Reply to: