[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

més KDE-GNOMEBe, he de dir que des de gnome, tinc l'efecte contrari, les aplicacions 
natives KDE em surten amb una mida de font més gran (però no arriba a 
molestar) i l'estil de les finestres és el de KDE (per exemple, si tinc 
keramic o plastik, és amb aquest estil de finestra que veig les aplicacions 
kde-natives en gnome). Penso que és degut a les diferents llibreries 
gràfiques que cada entorn utilitza (QT, GTK) però no trobo la manera de que 
utilitzant qualsevol dels dos entorns, les aplicacions, siguin natives d'un 
entorn o unaltre, em surtin més homogenees, i no amb aquestes diferències de 
mida de font i estil de finestra.
RicardReply to: