[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: nou nucli - moduls inexistents?Doncs m'han anat molt bé les vostres sugerències, efectivament, i gràcies a la 
sugerència del bootlog, he pogut veure algunes coses que passaven:  ho 
explico per si algú té aquests problemes:
1- Per una banda, hi ha una eina de detecció de hardware (no recordo el nom 
ara) que es llença al arrencar el sistema i intenta carregar els mòduls pel 
hardware que troba. En concret, intentava carregar agpgart, usb-uhci, 3c9xx, 
i algun altre, tots ells efectivament són drivers pel hardware del meu 
sistema. Com jo els havia inclòs al nucli, no els trobava. Després del 
missatge FATAL: etc deia "Assuming the driver is compiled into the 
kernel" (més o menys) i la càrrega del sistema continuava.
2 - En segon lloc, tenia a /etc/modules els mòduls (no sé qui ni què els ha 
posat allà) ide-cd i ide-detect. Algú sap per què son? Els he comentat i ja 
no em surten els errors deguts a aquests mòduls. En aquest cas el log no diu 
res de "assuming...". El sistema sembla funcionar bé, i el meu cd (ide) 
funciona igual (a pesar d'un error inicial al muntar-se semblant a "not a 
valid filesystem or too many filesystems mounted"), que ja em sortia abans; 
no obstant es munta bé (???). Unaltre font de errors al log és l'isapnp, que 
intenta carregar un munt de coses incomprensibles com PNP0C01 i CSC000F, 
que diu que no troba. Què és això?

Gràcies

RicardReply to: