[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: problema amb l'entorn X windowBarcelona, gracies a tothom per l'interès:

us resumeixo els resultats:

1. he modificat les frequencies de refresc de la pantalla [que no tinc!] i
continua sense funcionar...

2. he fet el mateix però amb la profunditat de color i no funciona..

3. Algú sap si realment es pot executar un servidor X sense tenir pantalla?
Algú ho ha fet???
val a dir que m'he inventat un monitor per a donar-li alguna cosa a la
configuració del Xfree86.

Veiam la gràcia d'això seria tenir un servidor gràfic amb tot de terminals
remots que s'hi conecten i poden executar programes com OpenOffice... es a
dir tenir aplicacions gràfiques remotes... amb un tuneling ssh i bla bla
bla

4. he fet un export DISPLAY=XXX.XXX.XXX.XXX:0.0 a un PC amb un Xwin32
obert i funciona correctament, tinc un precios escriptori amb KDE3.2

En conclusio, que no necessito un servidor X per a executar kde3
remotament, el que em preocupa ara es que hem dona un pilo i mitg d'errors

Per citar-ne alguns:

kdecore (KIconLoader): WARNING: Icon directory /usr/share/icons/hicolor/
group 48x48/stock/text not valid.
kio_devices: ERROR: Header read failed, errno=104
kio_devices: ERROR: Header has invalid size (-1)
kio (KLauncher): ERROR: SlavePool: No communication with slave.
kio_devices: ERROR: Header read failed, errno=104
kio_devices: ERROR: Header has invalid size (-1)
kio (KIOConnection): ERROR: Header read failed, errno=104
kio (KIOConnection): ERROR: Header has invalid size (-1)
kio (KLauncher): ERROR: SlavePool: No communication with slave.
kdecore (KIconLoader): WARNING: Icon directory /usr/share/icons/hicolor/
group 16x16/stock/chart not valid.
kdecore (KIconLoader): WARNING: Icon directory /usr/shar


algu sap perque hem surt totes aquetses coses???


salutacions i gràcies.xavier bosch-- 
Linux Registered User #348368Reply to: