[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RV: VNC i accents
-----Mensaje original-----
De: (Debian User)Marc Furtià i Puig [mailto:marcfurti@yahoo.es] 
Enviado el: jueves, 01 de julio de 2004 13:09
Para: debian
Asunto: Re: VNC i accents

On dj, 2004-07-01 at 08:30, Josep M wrote:
> Hola,
> 
>  
> 
> Estic usant una màquina Debian des del meu PC amb M$Windos mitjançant
> una connexió VNC (vncserver en Debian i vncviewer en Windows).... El
> problema
> 
> es que quan uso editors de texte (en la sessió linux)  els caràcters
> accentuats no surten correctament. Algú te alguna idea de perquè passa
> això i com ho puc corregir?
> 
No potser que sigui questió de locales ??? 
(aquestes són les meves)
ca iso-8859-1
ca_ES@euro ISO-8859-15

es_ES ISO-8859-1
es_ES@euro ISO-8859-15

no potser que tinguis les locales amb utf en comptes de iso ??
les utf, si no vaig errat, ocupen 16 bits per caracter, en canvi la iso
n'ocupa 8, degut a això hi ha problemes amb els accents ...
(personalment apuntaria cap aquí, però no n'estic del tot segur, per tan
... no t'ho puc garantir que sigui aquest el problema)
Ens llegim 
> 
> Gràcies per avançat,
> 
>  
> 
> Josep M.
> 
> jotavidal@ya.com
> 
>  
Bizoos, n.: The millions of tiny individual bumps that make up a
basketball. -- Rich Hall, "Sniglets"


Hola,

Segurament no, a veure... si fos qüestió de locales, el accents tampoc em
sortirien correctament en la pròpia màquina Linux, i això només em passa
quan em connecto via VNC (des de Windows).

Realment no sé per on començar a mirar. De totes maneres tinc els mateixos
locales que tu.

Gracies,

Josep M.
jotavidal@ya.com

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: