[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: partició var plenaLes,
Segurament podras guanyar espai si netejes el /var/log o també pots
esborrar el /var/cache/apt/archives (alla hi ha tots els deb que has
anat instal.lant) si esborres els fitxers d'aquest ultim directori
s'haura de tornar a baixar els fitxers q necessiti per instal.lar pero
llavors nomes hi haura els necessaris i suposo q ocupara menys.
Si vols veure que ocupa un directori i els directoris que estan per sota
seu pots mirar-te la comana "du" aixi potser detectaras quins directoris
ocupen mes.

Apa, sort. :)
Joan


On ds, 2004-06-19 at 17:47, Ricard Pradell Buxó wrote:
> Hola
> En un missatge anterior (accés adsl amb Debian) us informava que m'estava 
> actualitzant a sarge... bé, doncs l'actualització s'ha aturat mentre 
> intentava instalar KDE, perque tinc la partició /var plena. El problema és 
> que no sé què borrar sense organitzar un desastre, per tal de fer una mica 
> d'espai i que la instalació pugui continuar... Una ajudeta serà molt 
> benvinguda!
> Ricard
> 
> 

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: