[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: badblocksHola,

On May/30/2004, Ivan Aragones Muniesa wrote:
> Queda demostrat que... ja no es fan disc durs com els d'abans :)

deixant de banda si és cert o no, la probabilitat de fallo a un disc dur
es redueix aproximadament a la meitat (una mica menys) al segon any. I
es redueix 5 vegades al cap de 10 anys.


-- 
Carles Pina i Estany		GPG id: 0x8CBDAE64
	http://pinux.info
	Todo lo que me gusta es inmoral, es ilegal, o engorda...Reply to: