[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: badblocksQueda demostrat que... ja no es fan disc durs com els d'abans :)

No t'estranyi gens que no tinguin errors, jo en tinc de més vells que
estan perfectes encara (només tenen el problema de ser massa petits :).

Salut!!!

El dom, 30-05-2004 a las 18:41, laura escribió:
> Hola companys :)
> 
> he estat fent proves sobre 3 discos durs vells (del 96, del 99 i de 
> l'any de la polca del 486). Bé, he provat a escanejar-los amb badblocks 
> d'una debian woody, la versió de badblocks es la 1.27, com podeu saber 
> facilment actualment van per la 1.35, aixi que te un temps la q estic 
> gastant...
> El resultat de les 3 proves va ser identic, res. :-S No va eixir cap 
> error ni cap dada que puga posar-vos, va començar a funcionar el 
> badblocks i quen va voler va tornar al prompt tipic d linux. La meua 
> pregunta es com pot ser que si els tres discos son extremadament vells 
> no hi ha cap error a la seua superficie?
> Direu que soc rara o algo, pq vull tindre fallos en els discos, però es 
> que crec que no ha d ser normal que no aparega cap error. I tanmateix al 
> que estic fent servir ara, on hi ha una slack moderna amb un badblocks 
> "recent" la versio 1.34 de juliol del 2003 em dona un bon fardo d'errors....
> 
> Pot ser que aquella versió no funcione adecuadament? pot ser que cap de 
> les tres xanques de discos durs tinguen cap error i que aquest q no 
> arriba als 3 anys tinga tants??
> 
> Gracies, es una mica urgent la resposta, s'agrairia rapida resposta. Merci!!
> 
> Laura
-- 
 - No a les patents de programari a Europa  -
 -----------------------------------------------
  EuropeSwPatentFree - http://webshop.ffii.org/ 
 -----------------------------------------------

----------------------------------------------
PANP is Not Pacman, is Net Pacman
http://panp.sourceforge.net
----------------------------------------------
Ivan Aragonés i Muniesa
Estudiant d'Enginyeria Informàtica
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (ETSE)
Universitat Rovira i Virgili (URV)
Tarragona
----------------------------------------------
Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes
Escola Universitària Politècnica (EUP)
Universitat de Lleida (UdL)
----------------------------------------------
.-----------------------------------------------------------------.
| GnuPG key: F76A237D (http://www.keyserver.net)         |
| Fingerprint = 6EE0 9878 064A F5F2 406F 274B C8C4 C94A F76A 237D |
'-----------------------------------------------------------------'Reply to: