[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Perqué???On Wed, May 05, 2004 at 05:08:40PM +0200, muzzol wrote:
> no sé qui gestiona la llista, quines regles té ni si hi ha intenció d'evitar això. el que és evident és que pareix no importar gaire als que hi estan subscrits, i això és el que mes em fa flipar.
> a veure si algun admin es dona per al·ludit i contesta.

La llista no la gestiona cap desenvolupador català/valencià, totes les
administren els listmasters generals de Debian (listmaster@d.o). Per
molt que els administradors instal·len més coses per a blocar spam a
lists.debian.org, els spammers troben alguna manera d'enganyar els
filtres i alguns spams es colen. Aquest és conte de mai acabar.

Abans de que s'instal·lès crossassassin la cosa era prou pitjor,
imagina't. El que tenen clar els administradors és que no volen tancar
les llistes per a que només els subscrits puguen escriure, pq tindre-les
obertes és prou convenient en molts casos.

Sé que a vegades és frustrant, pèro poc a poc va millorant.

Jordi, protegit per spamassassin ;)
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: