[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Petit problema amb SSHsi intentes entrar com a root, potser no et deixarà. és una política de seguretat que has de desactivar a /etc/ssh/sshd_config
si no és això prova amb altres usuaris a veure si tenen el mateix problema.

siau!

Benet Joan Darder Canyelles (sulley4bulma), vares dir:

>Hola amics
>Doncs intent fer un ssh mitjançant el putty a una maquina amb debian Sid.
>Conecta, però una vegada li introdueixo la contrassenya me diu 'acces 
>denegat' , però estic segur que amb l'usuari i la contrassenya que poso 
>he entrat localment.
>Gracies.
>


-- 
========================
     ^ ^
     O O
    (_ _)
muzzol(a)mail.ru
========================
jabber id: muzzol(a)jabber.dk
========================
No atribueixis qualitats humanes als ordinadors.
No els hi agrada.
========================
<echelon spamming>
bomb terrorism bush aznar teletubbies
</echelon spamming>Reply to: