[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Kernel Panic (Knoppix 3.3 al disc dur)Hola,

bé, doncs he instal.lat una Knoppix 3.3 al disc dur i m'ha aparegut
aquest kernel panic, a veure si algú te idea de que pot ser ...
(el copio del paper en el que vaig prendre nota, ja que no ha quedat
registre enlloc sota /var/log)

8<-------------------------------------------------------------------------------
Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address
00000001
printing eip:
   c0128047
*pde=00000000

Oops: 0002

parport_pc lp parport md autofs4 af_packet ntfs msdos nls_iso8859-1
nls_cp437 agpart i810_audio ac97_codec soundcore 8139 too mii crc32
serial hid input usb-ohci usbcore apm rtc ect3 jbd

CPU: 0
EIP: 0010:[<c0128047>] Not tainted
EFLAGS: 00010046

eax: 00000046   ebx: 00000001   ecx: 00000001   edx: c028f00
esi: c087f64   edi: 0000f201   ebp: 0000001c   esp: c02c3f00
ds: 0018   es:0018   ss: 0018

process swapper (pid: 0, stackpackage=c02c3000)
stack: # la tira d numeros hex ...

call trace: # un altre mogollon ...
code: # idem ...

<0> Kernel panic: Aiee, killing interrupt handler!

In interrupt handler - not syncing

---------------------------------------------------------->8

doncs si algú te alguna remota idea de que pot ser aixo ... li
agrairia moltissim

Vinga, adeu!

MarcosReply to: