[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problema amb ACPIOn dc, 2004-04-14 at 21:15, Marcos wrote:
> -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
> Hash: SHA1
> 
> Hola,
> 
> he instal.lat el kernel 2.6.4 i he compilat amb opció d'ACPI. Doncs
> bé, quan apago la màquina no s'apaga sola, queda a la pantalla el text
> : "acpi_poweroff called" i hai d'apagar manualment, deixant apretat el
> botó una mica.
Has posat append="acpi=on" en el lilo.conf ???
tens el modul carregat ???
fins ara :)
> Algú sap què pot ser?
> 
> Gràcies
> 
> Marcos
> 
> -----BEGIN PGP SIGNATURE-----
> Version: GnuPG v1.2.4 (GNU/Linux)
> Comment: Using GnuPG with Thunderbird - http://enigmail.mozdev.org
> 
> iD8DBQFAfY22KfI1dK58CZURAqaLAJ43Tj5PEPdvFEf7vos+pb0GDUUx0wCdFaKP
> QLwKn19mOSSW0ruW8eruQTg=
> =Uraw
> -----END PGP SIGNATURE-----
-- 
signatura pública:
http://dats.3utilities.com

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: