[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Kernel 2.6.5Ep, que t'has colat. Me l'has enviat només a mi.. :)
Passa't per www.backports.org allà hi trobaràs tot el q et cal a woody
per tenir-la al dia.

Apa,
Joan


On dc, 2004-04-14 at 20:50, Jaume Soler i Mir wrote:
> Bé, doncs he pogut comprovar per internet 
> http://kerneltrap.org/node/view/799 que els usuaris de debian tenim 
> problemes amb els mòduls.
> -En la Debian Woody hi ha problemes de moduls,  però la gent que 
> utilitzar Debian Sid (o Sarge) tansols cal un apt-get install 
> module-init-tools-
> Jo mirant-me el Documents/Changes del kernel ha anat comprovant les 
> versions dels paquets i instal·lant des de les fonts amb els tar.gz els 
> que em calia una altre versió.
> Per dir-ho d'una manera he fet un cacau! :P
> 
> O sigui: jo estic corrent la Debian Stable (Woody) i el que faig és 
> instal·lar manualment els paquets necessaris però, esclar, hi ha alguns 
> que ja estan instal·lats através del dpkg. Suposu que el que seria més 
> corrent seria anat amb una sid però és que em peta amb aquest pc tan 
> petit la versió testing.
> He provat de modificar /etc/apt/sources.list tot canviant a sid i 
> instal·lar tansols els paquets necessaris amb apt-get upgrade paquet 
> però m'ho vol actualitzar tot.
> 
> No hos foto més el rotllo...
> 
> Gràcies a tots!
> 
> En/na Joan Valduvieco Llopart ha escrit:
> 
> >Les,
> >Crec que el que et passa es que no tens el paquet module-init-tools
> >instal·lat.
> >Espero que et sigui útil.
> >
> >Apa,
> >Joan
> >
> >On dc, 2004-04-14 at 18:17, Josep Lladonosa i Capell wrote:
> >  
> >
> >>En/na Jaume Soler i Mir ha escrit:
> >>
> >>    
> >>
> >>>el següent error:
> >>>QM_MODULES: Funcion not implemented
> >>>
> >>>      
> >>>
> >>El 2.6 no l'he tocat encara, però t'he cercat l'error al google, i 
> >>sembla ser que cal actualitzar
> >>les eines dels mòduls (lsmod, modprobe, etc).
> >>
> >>Actualitza el paquet 'modutils'.
> >>
> >>-- 
> >>Salutacions...Josep
> >>http://www.geocities.com/SiliconValley/Horizon/1065/
> >>--
> >>    
> >>
> >
> >  
> >
> 
> 

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: