[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

md5sumBones,
No sé si és el lloc més indicat per demanar això, però no he trobat enlloc
el md5sum de la traducció al català de la versió 3.3 de la Knoppix.
Algú em podria corroborar si és el següent?
a3aab98ccf8a640292f3f537fb7d7988  KNOPPIX_V3.3-22-09-2003-CA.iso
Moltes gràcies!

 - Carles -

-- 

"Crazy, but that's how it goes
Millions of people living as foes
Maybe it's not too late
To learn how to love, and forget how to hate"Reply to: