[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Sobre el 2.6 ( kernel, no GNOME :-) )Ei, llista!

Fa dies que he actualitzat el kernel a la darrera versió de Sid
(2.6.4-1), i torno a tenir-lo de la branca 2.6. Això fa que un parell de
coses que controlava bastant bé (i trobava sovint al Google) ara no
sàpiga (ni apareguin al Google) com van. A saber:

a) Cremar CDs:
A tot arreu es diu que amb el 2.6 ja no cal que les gravadores de
CDs/DVDs (jo només tinc la primera) emulin ésser dispositius SCSI, ja
que aquest kernel les suporta de forma nativa. Ara bé, els programes que
provo (cdrecord, bàsicament) per utilitzar-la continuen cercant a
l'arbre de dispositus SCSI i tota la pesca. Algú sap com va la cosa?

b) Muntar dispositius USB:
El que abans era
mount /dev/sda1 /camera
ara ja no és, ja que /dev/sda1 ja no existeix. I no sé com m'ho puc fer
per poder guardar les fotos de la càmera (evitant haver de reboot-ar amb
el 2.4), ja que tampoc el gnome-volume-manager em va (i no tinc cap
feed-back per fer-ne un bug-report...).

Moltes gràcies,
albert...

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: