[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Dubte amb KmailA Divendres 09 Abril 2004 02:13, Josep Lladonosa i Capell va escriure:
> En/na Jordi Sayol ha escrit:
> >Hola,
> >
> >Algú em podria explicar a on es guarden les subcarpetes creades al kmail?
> >les carpetes arrel son a "directori de l'usuari/Mail", cap problema però,
> > i les subcarpetes? ( es per fer una còpia de seguretat).
> >
> >Gràcies.
> >
> >Adéu,
> >Jordi.
>
> El Kmail desa les subcarpetes com a fitxers ocults - el nom de la
> carpeta comença amb un punt (.)
> Estan dins el directori usuari/Mail
>
> *KMail* stores sub-*folders* as hidden files - they have a . at the start
> of the *directory* name.
>
>
> http://groups.google.com/groups?q=kmail+directory+folders&hl=ca&lr=&ie=UTF-
>8&oe=UTF-8&safe=off&selm=n2%253a.143491%24HN5.610317%40rwcrnsc51.ops.asp.att
>.net&rnum=3
>
>
> Bona nit  ;-)

moltes gràcies per la teva resposta.

Jordi.Reply to: