[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: CD-ROM ocupat> Estic segur que qui te la culpa d'aixó es el famd (file alteration 
> monitor) que no sé per qué serveix però sempre l'haig de desactivar per 
> treure el cdrom amb /etc/init.d/fam stop.
> 
> ¿Hi ha alguna manera de dir-li que passi de les unitats de CD?

Home.... no creus que seria millor de treure'l? 
Si tp el fas servir....

;)

Em sembla q és un dimoni que et reporta els canvis que es va fent als
sistemes de fitxers, però no n'estic segur ja que no l'he fet servir
mai. :)Sort!

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: