[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Re: oggenc
Hola,

On Mar/17/2004, laupri@ono.com wrote:
> perdona'm, pero eixa resposta es massa facil, quan ja tinc el ogg creat
> ja no em deixa fer massa coses. :(
> 
> Al fer:
> 
> $ oggenc -q 5 arxiu.ogg
> 
> Em genera aquest error:
> 
> ERROR: Input file "Charla_Blender.ogg" is not a supported format
> 
> Haure de tornar a Wav per variar-li la qualitat final?

que jo sàpiga sí, de totes maneres tornar-ho a la qualitat inicial i
tornar-ho a comprimir a la mateixa qualitat o més alta no té sentit...

(per abaixar qualitat, s'accepta)

(de totes maneres no he mirat si el oggenc ho deixa fer...)

-- 
Carles Pina i Estany		GPG id: 0x8CBDAE64
	http://pinux.info
	Un secreto puede guardarse entre tres, si dos de ellos estan muertosReply to: