[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Opcions fstabOn Thu, Mar 18, 2004 at 06:22:00PM +0100, Marcos wrote:
> tinc una partició vfat i la vull muntar a l'inici. Ja hi tinc posada
> la opció auto, pero un usuari normal no la pot llegir. La opció user i
> rw estan posades. Suposo que estan muntada a l'inici, potser es munta
> com a root i no hi puc llegir, no ho sé. Quina opció hi haig de posar?
> 
> La línia del /etc/fstab és aquesta:
> 
> /dev/hde1    /mnt/hde1    vfat  user,auto,rw   0    2

Jo ho tinc així:

/dev/hda2 /mnt vfat noauto,quiet,showexec,user 0 0

Qualsevol usuari pot muntar la partició amb permisos de lectura
i escriptura. L'opció showexec és perquè els permisos dels fitxers
i els directoris siguin els correctes. Si canvies noauto per auto,
es muntarà a l'inici, però llavors el "propietari" de la partició
serà root, o sigui que els altres no hi podran escriure.
-- 
ernestReply to: