[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Opcions fstabTambé es pot configurar de manera que hi pugui accedir tot un grup.
T'hauria de quedar alguna cosa semblant a:
/dev/hda1    /win       vfat    auto,gid=6,umask=027  1  0
On gid=6 està associat a un grup (ho pots trobar a /etc/group) i umask et
permet establir els permisos per user/group/others de manera inversa a com
ho faries normalment. En l'exemple que t'he posat:
0 -> user (root) amb tots els permisos
2 -> group (disk amb gid=6) permisos r-x
7 -> others sense permisos

 - Carles Pagès -

-- 

"Crazy, but that's how it goes
Millions of people living as foes
Maybe it's not too late
To learn how to love, and forget how to hate"

On Thu, 18 Mar 2004, Jaume Soler i Mir wrote:

> A la secció on posses, auto, user, etc. hi afegeixes
> uid=num_identificacio_usuari
> Aquest numero el trobaràs a /etc/shadow o passwd ara no m'enrecordo del tot.
> D'aquesta manera podrà muntar i desmuntar l'usuari especificat
>
> Marcos wrote:
>
> > -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
> > Hash: SHA1
> >
> > Hola,
> >
> > tinc una partició vfat i la vull muntar a l'inici. Ja hi tinc posada
> > la opció auto, pero un usuari normal no la pot llegir. La opció user i
> > rw estan posades. Suposo que estan muntada a l'inici, potser es munta
> > com a root i no hi puc llegir, no ho sé. Quina opció hi haig de posar?
> >
> > La línia del /etc/fstab és aquesta:
> >
> > /dev/hde1    /mnt/hde1    vfat  user,auto,rw   0    2
> >
> > gràcies per endavant.
> >
> >
> > Marcos
> >
> > -----BEGIN PGP SIGNATURE-----
> > Version: GnuPG v1.2.4 (GNU/Linux)
> > Comment: Using GnuPG with Thunderbird - http://enigmail.mozdev.org
> >
> > iD8DBQFAWdqWKfI1dK58CZURArLFAJ9BzZjH0waCoVTG4LTSoJS43XCjigCfZit2
> > P8647FgPD/u7MTY2nTaTaM8=
> > =gb+5
> > -----END PGP SIGNATURE-----
> >
> >
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
>
>Reply to: