[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: posar 5 altaveus amb creative 5.1 sota soundlbaster live
desblokejar la sortida d'altaveus? amb alsamixer he provat de apujar el volum de tot.. i lo maxim que he pogut fer ha sigut regular el volum d'akjests 2 altaveus que sí que em van :(


Dons dins de l'alsamixer a cada barra de progrès, a dal de tot pot haber-hi una M, si és així, és que està a mute.

L'unic que has de fer és treure les M's.


Sort!

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: