[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Fwd: Re: NVIDIA FX 5200 a woody]Només uns comentaris. No pas una solució.

On dv, 2004-03-05 at 11:22, Rafel Puchades wrote:
> torne a la cárrega
> Ara si, això me pensava
> uffff
> el o un problema que tenia era de versions de les Xfree, crec que tenia 
> posada la 3, no se com
> Bo he reinstalat debian woody stable
> li he posat les xfree4 i gdm (també les ncurses5)
> m'he baixat de kernel.org el 2.4.25
> l'he posat a /usr/src/linux-2.4.25 i l'he

Normalment es crea un enllaç simbòlic /usr/src/linux 	ue apunti a les
fonts del nucli actual, i aleshores no hauràs de passar el paràmetre
--kernel-source-path

ln -sfn /usr/src/linux-2.4.25 /usr/src/linux

> - make menuconfig
> - cp .config /boot/config-2.4.25
> - make bzImage
> - cp arch/i386/boot/bzImage /boot/vmImage-2.4.25

Aquests 2 "cp" no calen si fas un make install

> - make modules; make modules_install
> Cap error, tot be, he retocat el lilo i reiniciat
> tot be
> execute sh NVIDIA........ --kernel-source-path /usr/src/linux-2.4.25
> i tot be
> me crea el mòdul nvidia
> li faig un insmod i perfecte, el posa a /etc/modules per a que es 
> carrege automáticament
> retoque /etc/X11/XF86Config ( nvidia en compte de nv; fora dri; fora 
> GLcore ; BusID "PCI01:00:0")
> i /etc/init.d gdm start
> i TOMA
> m'ixen XINOS... mecagen10
> 
> tota la pantalla plena de caràcters ascii y molts :-) d'eixos d'un so 
> caracter
> .....mecagen10
> 
> no se que fer, porte molt de temps perdut i no vuldria posar-me Fedora o 
> Suse
> algun subgeriment????
> 

A veure... repassant els teus correus anteriors, dius que la Knoppix
t'ho pilla bé. Perquè no fas una cosa (per provar no es perd res):

1) Arrenques amb la knoppix.
2) Procures recabar tota la informació possible de com ha configurat el
sistema (lsmod, /etc/modules, /etc/modules.conf, configuració del
kernel, etc.)
3) Copies el fitxer /etc/X11/XF86Config-4 en un disquet, o t'apuntes les
parts més rellevants
4) Rearrenques amb el linux normal i proves de configurar-ho tot igual
com a la knoppix.
5) Si res no va, mira de copiar-te el kernel i els mòduls de la knoppix
(des de la knoppix, munta una partició del disc dur i salva allí tot el
necessari). Canvia el lilo per posar aquest nou kernel com a opció
d'arrencada. Ja sé que és un hack horrible, però com a recurs desesperat
pot funcionar

De tota manera, pensa que la knoppix fa servir les XFree 4.2 o 4.3,
mentre que la Woody només la 4.1. No sé si això hi pot tenir res a
veure.

Ja és estrany. Jo tinc una NVIDIA NV11 (GeForce2 MX), i fent el procés
normal no he tingut cap problema. Bé, menteixo: amb el driver "nv" tot
va bé, però amb el driver "nvidia" els gràfics se'm pengen en commutar
el vmware a pantalla completa (no és greu perquè el windows fa segles
que no l'uso, però vol dir que el driver no està 100% bé).

Una pregunta: d'on has tret el driver de NVIDIA? és el que venia amb la
woody? Si és així, llença'l i agafa la darrera versió de la web de
NVIDIA. Llegeix-te quina versió de les XFree suporta abans de seguir.

A veure què tal. I no desesperis. Potser has perdut molt de temps, però
en el procés estas aprenent un munt de coses.

-- 
******************************************************
* Orestes Mas                    *
* Universitat Politècnica de Catalunya        *
* Linux User 285092 http://counter.li.org      *
* Clau pública PGP: 0x97451E6A a http://pgp.mit.edu/ *
******************************************************

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: