[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Contingut del fitxer sources.list
M'he fixat que totes les fonts tenen després d'stable altres coses (main, contib, non-free, etc...). El meu dubte és si això limita el nombre de paquets disponibles en les meves actualitzacions, és a dir, entenc que si surt:

si..

stable (és per la distribució estable, que és la meva, fins aquí tot bé)
main (això no sé si em comença a limitar... no sé exactament que vol dir)
contrib (això em penso que limita als paquets de "contribució, que no són tots)
non-free (això torna a limitar als paquets que no són GNU, no?)

No sé si hauria de tenir alguna font, que fos, a seques:

deb ftp.elquesigui.xxx stable (i prou, perquè ho englobés tot...)

No, t'explico:

totes aquestes "coses" que veus en ca da linia, ja sigui stable/non-US, contrib, main, etc, són indicadors de l'estructura de directoris dels servidors on s'han de treure els paquets, i amès pertanyen a una classificació sobre els paquets que fa debian.

Primer de tot dir que debian té actualment 4 "tipus de paquets": main, contrib, non-US, nonfree.

Una línia normal d'aquet arxiu té el següent format:
deb http://www.servidor.org/debian distribució  secció  secció  secció

on distribució seria stable testing unstable, i secció seria una de les anomenades:

main: els paquets que estan englobats dins de main, són els paquets "més lliures", ja que no depenen, ni recomanen tenir cap altre paquet que no estigui dins de main per a poderse instalar i funcionar a la perfecció, i compleixen perfectament les llicencies.

contrib: són paquets que depenen o recomanen altres paquets que estan dins de contrib, o dins de nonfree, i tb compleixen les llicencies.

nonfree: són els paquets que no compleixen les llicències demanades per debian, per tant pot ser problemàtica la seva distribució.

non-US: aquí es troben els paquets que no poden estar en un servidor de U.S. ja que tenen algoritmes patentats o coses així.

En definitiva, si vols tots els paquets que van amb stable, mira de tenir aquets 4 directoris en les linies del teu soruces.list


Per a més informació, pots visitar la pàgina oficial de debian http://www.debian.org/doc/manuals/apt-howto i a http://www.debian.org/doc/debian-policy/ch-archive.html#s-sections
Sort!

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: