[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Kernel 2.6 i ACPIFerriol wrote:

Holes,

Estic provant el nou kernel la versió 2.6.3, he compilat i al arrencar hem diu:
"ACPI disabled because your bios is from 92 and too old"
he estat buscant i he trobat que li puc posar un "acpi=force" en el lilo
Però després em funcionarà ? El meu ordinador tot just té un any !
és un portàtil ahtec 5600 (clevo).
Algú m'en sap dir alguna cosa ?

Si tens un pc massa antíc per utilitzar el nou sistema ACPI, sempre pots
utilitzar l'APM, ja que actualment crec que encara és més estable que
l'ACPI, però això si, no és tant potent.

Si l'error que et surt, està equivocat, jo provaria de forçar l'acpi,
per provar-ho no hi tens res a perdre. :)


Sort!

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: