[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

megarcaQue vol dir aquesta paraula trobada en "el conte del diiumenge" de el Periodico del 8 de febrer :
"El megarca ja no va pronunciar més conferencies".
Gracies per l'ajut
Andreu Fabre Perpinyà
fabre.andre@wanadoo.fr

Reply to: