[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problema al instal·lar open officeEl Fri, 26 Dec 2003 00:32:35 +0100 (CET)
<crade@crade.shacknet.nu> escrigué:

> Xlib: connection to ":0.0" refused by server
> Xlib: Client is not authorized to connect to Server
> cannot connect to X server

Ho fas des de les X? Si ho fas des de consola (terminal virtual) no et funcionarà. Si ho has fet des de les X, fent un 'su' abans d'executar, el que passa és que amb Debian no pots obrir finestres d'un altre usuari en una sessió de X. Una solució (poc segura) és fer 'xhost +' (permet que qualsevol usuari obri finestres) abans del 'su'. Altres solucions són utilitzar el 'gksu' i altres programes equivalents.

> M'he fixat en que aquest mateix error, m'apareix a l'hora d'executar una
> aplicació com a root des de la consola (com per exemple konqueror).

Mirar més munt...

salut,
albert...

Attachment: pgpMDhtc8t5Ip.pgp
Description: PGP signature


Reply to: