[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: boot.log




Hola,

On Thu, 25 Dec 2003, Albert Sellarès Torra wrote:

> |deu ser el /etc/init.d/bootlogd, mira si s'inicia i s'apaga de forma
> |correcte
> |
> |de totes maneres no estic segur
>
> Dons el problema és q no el tinc! Diria que em falta el paquet que el
> conté.
> Si tu el tens, em pots dir quin és?

carles@pinux:~$ dpkg -S /etc/init.d/bootlogd
initscripts: /etc/init.d/bootlogd

versió:


ii  initscripts    2.85-7         Standard scripts needed for booting and

> gràcies!

de res!


-- 
Carles Pina i Estany
	carles@pinux.info || carles.pina@salleURL.edu
	http://pinux.info
	­Horror! Mi disco duro se ha ablandado



Reply to: