[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

com passar de les Xfree3 a les 4hola
seguixc amb problemes, ja es veu algo, pero es tan gran q no es gens
comode, crec q el problema es resoldria si sabera passar de les X que em
va posar la woody a les X que porta la Unestable.

Ara tinc una configuració per defecte que no m'agrada pero q no se com
resoldre, alguna anima caritativa q m'ajude?

Gracies


   -----Laura P.M.-----
Linux Registered User #294719
    http://webgnu.tk
  --------------------

-Reply to: