[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

canviar la ressolució de pantallaHola
Utilitzo woody en un sistema pentium3 450, amb una tarja gràfica integrada de 
només 4Mb de RAM. Com que kde anava arrossegant-se, utilitzo icewm, bastant 
més auster però molt més ràpid. La ressolució en que acostumo a treballar és 
de 800 x 600. El problema és que en algunes aplicacions basades en kde o 
gnome em surten tant grosses a la pantalla que algunes opcions queden fora de 
la zona de visualització, i són pràcticament inutilitzables. Pensava que es 
podia canviar la ressolució editant XF86Config-4, i posant en els modes de 
ressolució "1024x768" en primer lloc i reiniciant les X, però no em funciona. 
En un sistema MDK 9.2, puc canviar entre els modes de ressolució, en KDE 3, 
mitjançant ctrl alt + o ctrl alt -, però en woody no em funciona. Algú sap 
com puc canviar la ressolució de la pantalla en woody, ja sigui en temps 
d'execució o reiniciant les X?Reply to: