[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Off-Topic: Re: OISolutions - Empresa informàtica basada en DebianOT)

Osti, jo darrerament també m'estic trobant amb això, concretament amb els SMTP d'eresmas...

El Mon, 15 Dec 2003 13:11:29 +0100
elrojo@ctv.es va escriure:

> <josep.roca@uab.es>: host tr4500.uab.es[158.109.3.14] said: 550 5.7.1
>     127.1.0.4 Host is on the RSS list - See <URL:http://mail-abuse.org/rbl+/>:
>     josep.roca@uab.es
> 
> Pep Roca , pots pasarme una altre direccio?
> -- 
> Josep Rojo.
> Director General. (Dept. R+D)
> Accessos Web Alternatius de Catalunya S.L.
> jrojo@awacat.com
> Tel: 938174388
> 
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 


-- 
Andreu Bassols i Alcón [anigwei]
Webmaster d'Eines - http://www.eines.info
DIP: http://annys.eines.info/raims
Usuari registrat de Linux #291715Reply to: