[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: OISolutions - Empresa informàtica basada en DebianLa veritat és que seria molt útil disposar d'una mena de directori informal d'empreses i professionals especialitzats en Debian i programari lliure. Li seria útil a gent que volgués pressupostos per a un projecte determinat, per a equips que busquessin un col·laborador puntual, per a programadors especialitzats que busquessin feina a una empresa especialitzada en Debian...

Si estàs especialitzat en RedHat o Suse cada cop més disposes d'unes xarxes professionals relacionades amb aquestes empreses però amb Debian això no succeeix. Tot i així, a Debian també està havent una tendència cap al desenvolupament de serveis professionals, i una bona mostra és el projecte de distribució http://userlinux.com/ enfocada a empreses, institucions, etc.

A nivell estatal existeix l'Asociación de Esmpresas de Software Libre - http://www.aesli.org/ - però allò és una organització ben formalitzada i amb uns objectius molt concrets i, a més, no està necessàriament enfocada cap a Debian.

Un simple llistat i una llista de correu per a no barrejar temes a debian-user-catalan seria més que suficient per a començar. Si a algú li interessa en parlem. Muntar-ho a http://debiancat.info seria ben senzill.

--
Quim Gil
http://interactors.coop

Attachment: pgp2j9aNrnFro.pgp
Description: PGP signature


Reply to: