[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: començant del rasHola:

El paquet tasksel t'ofereix la possibilitat d'instal·lar-lo. Salutacions. Pep

A Dijous 04 Desembre 2003 15:25, Lluís Forns Puigmartí va escriure:
> he instal·lat debian en el meu ordenador, però de moment
> només tinc funcionant la consola i l'apt-get. algú em pot fer una
> petita llista d què he de fer (i en quin ordre) perquè em funcioni
> correctament i en entorn gràfic?
>
> el pc és un athlonXP 1900
> tarja gràfica GeForce460mx
> pantalla TFT de 17'
> la resta crec que no és massa important
>
> l'altra vegada que vaig intentar configurar les xwindows em
> donava problemes i crec que era pel monitor, però no n'estic
> segur. Per cert, en la instal·lació he dit al woody que fes servir
> el kernel 2.4
>
> gràcies.
>
>
>
>
>
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> listmaster@lists.debian.orgReply to: