[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Autoarrancada amb entorn gràficA Dissabte 29 Novembre 2003 21:56, linuxer@unraco.net va escriure:
> Vull que un programa s'arrenqui just quan hem entrat a la x-window. En un
> principi ho vull fer en l'entorn de la knoppix 3.3 en català. És a dir, un
> cop hem passat el procés d'arrencada de la knoppix, vull que aquesta entri
> directament en l'entorn gràfic i m'arrenqui aquest programa.
>
> També m'agradaria saber si és possible capar la knoppix de tal manera que
> només tingui un entorn gràfic i no puguis escollir cap altre.
>
> Gràcies per tot l'ajut que em pugueu facilitar, Fermí

 Precissament al KDE hi ha la carpeta $HOME/.kde/share/autostart, però millor 
llegeix-te l'ajuda:

<help:/khelpcenter/userguide/all-about-your-desktop.html#the-autostart-folder>

 Toni
-- 

 Sort

######## Antoni Bella Perez ####################               |
# http://www.terra.es/personal7/bella5/home.htm
## Correu-e :	<bella5 AT teleline DOT es>	##,
## ID de Jabber: vasten AT jabber DOT org	## i
col·laborador dels projectes:
	Debian en català: http://www.debian.org/index.ca.html
	KDE en català: http://ca.i18n.kde.org/
	T.P: http://www2.iro.umontreal.ca/~pinard/po/registry.cgi?team=ca

-Reply to: