[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: sense conexió i mésaquest és l'arxiu que jo vaig guardar des de l'xconfig. us serveix? és que no trobo el .config :-(

gràcies
guillem

El dia Tue, 25 Nov 2003 20:43:34 +0100, Ernest Adrogué <eadrogue@gmx.net> va escriure:

On Sun, Nov 23, 2003 at 12:45:53PM +0100, Guillem Barba wrote:

segueixo sense aconseguir tenir un kernel configurat i compilat per mi que
em connecti a internet.
ara ho he probat amb el 2.4.21 i igual.

Pots enviar-nos el fitxer de configuració del kernel?

/usr/src/linux-2.4.22/.config

Si el comprimeixes millor.

--
Correu escrit amb l'M2, el revolucionari gestor de correu de l'Opera: http://www.opera.com/m2/

Attachment: meu.19.11.03
Description: Binary data


Reply to: