[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: es porten bé AUNA CABLE i DebianMentre hi hagi una ethernet pel mig no entenc pq poden haver-hi
problemes.
Pregunta al comercial que per aixo curra ;-)


Bye.

-----Mensaje original-----
De: reg_sites@yahoo.es [mailto:reg_sites@yahoo.es] 
Enviado el: miércoles, 19 de noviembre de 2003 8:30
Para: debian-user-catalan@lists.debian.org
Asunto: es porten bé AUNA CABLE i Debian

hola llista,

Estic valorant canviar-me a la banda ample amb AUNA cable. Voldria saber

si algú ho ha fet i si dona problemes.

Visc a Barcelona, concretament a Poblenou-Front Marítim (ho dic pq 
sembla que depen de les zones la cosa canvia)

Gracies a tots
-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org
Reply to: