[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: link a resum de preguntes i respostes en Debian-catalaAra és http://debiancat.sostenibles.net/

En 48h com a molt serà http://debiancat.info

> Per cert qui exactament es qui ho esta fent?, vull muntar algo aixi pero
> m'agradaria tindre en compte la seua experiencia al respecte :)

Bé, si vols muntar alguna cosa així... perquè no fas servir això mateix? :) Com que és un wiki tu pots editar tant com jo o qualsevol altre, és qüestió de temps i ganes.

Precisament aquests dies s'estan produint canvis al respecte.

- Des d'ahir la web es troba en un altre servidor un xic més resistent que l'anterior. No és que requereixi gaire cosa però informo del trasllat.

- Per a donar-li un caire més seriós al projecte li hem posat un domini propi.

- En les properes setmanes tenim previst instal.lar un GForge - http://gforge.org - per a ús dels projectes socials que vulguin utilitzar aquesta plataforma de desenvolupament, i llavors obriré allà un projectet per a què les persones que vulguin contribuir amb el desenvolupament de debiancat ens puguem coordinar millor.

Disculpeu que no hagi actualitzat la web darrerament però és que estem força embolicats muntant el servidor i tot plegat.

Quim

Attachment: pgpDuJBpXvIvT.pgp
Description: PGP signature


Reply to: