[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Nou myspell-caOn dl, 2003-11-17 at 23:43, Jordi Mallach wrote:

> Per cert Josep, a veure si m'acceptes al jabber ja!

Carai! Pensava que ja ho havia fet... Com que darrerament no utilitzo
massa el jabber... Crec que tenim problemes al servidor jabber de
PuntBarra. Algú dels que tinc a la llista m'ha vist online darrerament?

Ho preguntaré a en David... :)

Merci pels paquets Jordi!
-- 
Josep Monés i Teixidor
Clau GnuPG: gpg --recv-keys 80E85CC4

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: