[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: De Sawfish a MetacityOn Wed, Nov 05, 2003 at 11:51:07AM +0100, JG wrote:
> Be, amb GNOME 2.0 s'ha eliminat la possibilitat de canviar el window
> manager des del menu. Cal matar-lo des d'un terminal, i engegar-ne un
> altre. La cosa no acaba aqui, perque si es mata el window manager
> "gnome-session" el torna a engegar. 
> 
> Pasos a seguir (poso el nom dels menus en angles, perque es com ho tinc
> jo, suposo que no et sera dificil de seguir-ho si el tens en catala):

[ometent cosa molt complicada...]

En un terminal, "killall sawfish && metacity &".
Si guardes la sessió a l'eixir, s'enrecordarà. El més còmode és
configurar-lo per a que guarde la sessió automàticament.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: