[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: presentació i consultesA Dissabte 01 Novembre 2003 15:06, Josep Monés i Teixidor va escriure:
> Comprovar que tots els paquets d'una tasca estan instal·lats no ho sé
> fer. L'únic que se m'acudeix és que executis tasksel i l'instal·lis una
> altra vegada. Si diu que ja està és que no faltava res.
>

 L'única manera de gestionar les tasques és amb tasksel, en això no hi ha 
volta de full, a menys que coneguis el nom del metaquet i el cridis de d'apt, 
o des de dpkg si ja el tens instal·lat (el metapaquet clar).

> Si veient els paquets instal·lats en fas prou pots utilitzar:
> dpkg -l
>
> Els que et surtin amb "ii" vol dir que estan correctament instal·lats i
> configurats.

 Filtra'n l'eixida amb less o no veuras gaire cosa:

	dpkg -l | less

> Potser la millor manera serà desinstal·lar les llibreries base del kde.
> Això forçarà totes les aplicacions kde a desinstal·lar-se. Pots fer:
>
> apt-get --purge remove kdelibs3
>
> Pensa que això també et desinstal·larà tots els programes KDE (que també
> es poden fer servir des de GNOME).

 Primer de tot, Josep, se'n diuen biblioteques i tot i que el KDE depén de 
kdelibs millor serà que es desinstal·li QT i així s'endurà per davant a tota 
la tropa:

	apt-get remove --purge libqt3c102-mt libqt3

 Pensa que si te'ns instal·lada la versió 2 el nom varia substancialment:

	apt-get remove --purge libqt2-mt libqt2

NOTA: T'aconsello que et llegeixis l'apt-HOWTO (instal·lable des de apt), 
t'ensenyarà un munt de coses simples per aprendre a dominar el sistema de 
paquets de Debian.

 Toni
-- 

 Sort

######## Antoni Bella Perez ####################               |
# http://www.terra.es/personal7/bella5/home.htm
## Correu-e :	<bella5 AT teleline DOT es>	##,
## ID de Jabber: vasten AT jabber DOT org	## i
col·laborador dels projectes:
	Debian en català: http://www.debian.org/index.ca.html
	KDE en català: http://i18n.kde.org/stats/gui/HEAD/ca/
	T.P: http://www2.iro.umontreal.ca/~pinard/po/registry.cgi?team=ca

-Reply to: