[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Una de SOOsti, molt bona pregunta!

A mi el que em passa és que em diu que no pot obrir el dispositiu pq ja està ocupat...

On està el full-duplex de  la tarja de so en linux? :P

El Mon, 27 Oct 2003 15:13:04 +0100
Rafel Puchades <rpuchadm@cfp.upv.es> va escriure:

> ¿algú sap si hi ha forma de que més d'una aplicació use el dispositiu de 
> so???

-- 
Andreu Bassols i Alcón [anigwei]
Webmaster d'Eines - http://www.eines.info
DIP: http://annys.eines.info/raims
Usuari registrat de Linux #291715Reply to: