[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: linux-wlan-ngOn dg, 2003-10-26 at 23:37, Lluis wrote:
> El 26/10/03, a les 22:25:12, Antoni Segura Puimedon ens deleità amb les següents paraules:
> > Ho acabo de provar i em dóna el següent error:
> > 
> > root@barad-dur:~# dpkg --purge --force-all
> > linux-wlan-ng-modules-2.4.20-xfs
> > (Reading database ... 116389 files and directories currently installed.)
> > Removing linux-wlan-ng-modules-2.4.20-xfs ...
> > cat: /etc/modprobe.d//dev/null: No such file or directory
            ^^^
No veieu sospitosa aquesta doble barra aquí?


> > dpkg: error processing linux-wlan-ng-modules-2.4.20-xfs (--purge):
> > subprocess post-removal script returned error exit status 1
> > Errors were encountered while processing:
> > linux-wlan-ng-modules-2.4.20-xfs
> > root@barad-dur:~#
> > 
> be, doncs tal com et diu, falla el script que es crida despres de
> desinstal.lar el paquet, tots aquests scripts son al directori
> /var/lib/dpkg/info, i hauries de buscar el <nompaquet>.post (en el teu
> cas linux-wlan-ng-modules-2.4.20-xfs.post) i intentar esbridar per quin
> moti esta fallant (una ajuda podria ser cercar modprobe.d al fitxer)
> 
> sort!
> -- 

-- 
*********************************************
* Orestes Mas                *
* Linux User 285092 http://counter.li.org *
* Universitat Politècnica de Catalunya   *
*********************************************Reply to: