[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ssh i XremotesOn dg, 2003-10-19 at 18:23, laupri@ono.com wrote:

> Em podeu ajudar en el tema? 
> Mil gracies!

Hola!

Com que veig que has provat moltes coses i no sé exactament com ho tens,
jo t'explico com ho faig jo. A veure si et serveix.

* En el servidor de ssh (que serà el client des del punt de vista de les
X) hi poso a /etc/ssh/sshd_config
X11Forwarding Yes

* Recorda de fer un
/etc/init.d/ssh reload

Suposo que el deus necessitar.

* En el client de ssh (servidor des del punt de vista de les X) no cal
fer un xhost + 

* Jo almenys només vaig necessitar fer:
ssh -X ip_servirdor_ssh

Llavors ja està el DISPLAY bé. No cal tocar-lo. Arranques qualsevol cosa
i funciona.

Crec que el problema que tens és que has tocat el DISPLAY. En veritat,
el servidor ssh crea un túnel per les X i el que fa és escoltar en un
port de la mateixa màquina servidor (client des del punt de vista de les
X), per la qual cosa el DISPLAY està a la mateixa màquina (veuràs que en
comptes de posar :0 posa localhost:10.0).


Sort!

-- 
Josep Monés i Teixidor
Clau GnuPG: gpg --recv-keys 80E85CC4

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: