[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Què passa amb l'xfce4?Hola

Faig servir SID, digueu-me ignorant però encara no sé si equival a la unstable o a la testing.

Gràcies a tots per les respostes :)

El Fri, 10 Oct 2003 01:17:24 +0200
Carles Muñoz Gorriz <carlesmu@internautas.org> va escriure:

> En/na Andreu Bassols ha escrit:
> > Hola
> > 
> > Des de fa dies que intento instal·lar-me el XFCE 4, però hi ha problemes de dependències. Vaig fent apt-get update, pensant-me que són errors puntuals, però.....
> > 
> > Demana paquets que no existeixen, en fi, coses rares.
> 
> ¿Fas servir testing? A unestable sí que funciona, però a 
> testing no han entrat encara tots els paquests de la 4.0.0 final.
> 
> > Què farieu? instal·lar manualment? O hi ha alguna source en especial?
> 
> deb http://people.debian.org/~madkiss/xfce4/4.0.0 ./
> deb-src http://people.debian.org/~madkiss/xfce4/4.0.0 ./
> 
> Peró són els mateixos que hi han a unestable (crec).
> 
> 
> -- 
> Salut...
> 		    Carles Muñoz Gorriz
> 
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 


-- 
Andreu Bassols i Alcón [anigwei]
Webmaster d'Eines - http://www.eines.info
DIP: http://annys.eines.info/raims
Usuari registrat de Linux #291715Reply to: