[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Com veure pàgines web amb Java?Jose M Duart wrote:
A mí el paquet java de sun no em funcionaba (el compilador, vm, etc..
sí, però el plugin no). Em vaig haver d'instal.lar el java de
Blackdown
El Java de Blackdown també el pots instal·lar amb APT:

deb ftp://<mirror>/<path-to-java-directory>/debian <dist> non-free main

on:
<mirror> = ftp.cica.es [mirror hispànic]
<path-to-java-directory> = pub/java-linux/ [propi del mirror en concret]
<dist> = potato | sid | stable | testing | unstable | woody

Teniu més mirrors a:
http://www.blackdown.org/java-linux/mirrors.html

albert...Reply to: