[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

problema amb l'apt-gethola a tots,

algú sap com solucionar aixó? :

# apt-get -f install
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
Correcting dependencies... failed.
Sorry, but the following packages have unmet dependencies:
  cinelerra: Depends: libvorbis0 (>= 1.0.0) but 1.0rc3-1 is installed
  libquicktime1: Depends: libvorbis0 (>= 1.0.0) but 1.0rc3-1 is installed
  libvorbisenc2: Conflicts: libvorbis0 (< 1.0.0) but 1.0rc3-1 is installed
  libvorbisfile3: Conflicts: libvorbis0 (< 1.0.0) but 1.0rc3-1 is installed
  rezound: Depends: libvorbis0 (>= 1.0.0) but 1.0rc3-1 is installed
  vorbis-tools: Depends: libvorbis0 (>= 1.0.0) but 1.0rc3-1 is installed
E: Error, pkgProblemResolver::Resolve generated breaks, this may be caused
by held packages.
E: Unable to correct dependencies

he instal.lat un paquet per la força, libvorbis0a (testing) i em penso que
l'he liat amb el libvorbis0 (stable) ...

he esborrat en nou i restituit l'anterior pero l'apt-get no em deixa
baixar res.
algu em pot ajudar?


gracies.
Reply to: