[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: CUPS i problemes de paquets De fet per a l'actualització a kde3 vaig purgar tot el kde2 i no vaig tindre 
cap problema (per aquell llavores és el que recomenaven).

A Dijous 10 Juliol 2003 11:26, Josep-Antoni Ysern va escriure:
> I ara m'acabo d'adonar d'un petit detall: si faig
> 127.0.0.1:631/printers/ sí que arribo a la meva impressora. Si faig el
> mateix ambv /admin/ també... però abans arribava a una pàgina general
> només amb la indicació de 631. Oi que és tot una mica estrany? Què passa
> i com es pot arreglar?
>
> Gràcies!

 Aquest tema se'l deixo als que tinguin impresora, tot i que al glossari de 
KDE hi ha molta info quant a les impressores i demés:

	help:/khelpcenter/glossary/index.html

(Des del Centre d'ajuda s'ofereix en un format molt més fàcil de consultar -- 
segona pestanya).

 Toni
-- 

 Sort

######## Antoni Bella Perez ####################               |
# http://www.terra.es/personal7/bella5/home.htm
## <bella5@teleline.es.nospam> ## i
col·laborador dels projectes:
	Debian en català: http://www.debian.org/index.ca.html
	KDE en català: http://i18n.kde.org/stats/gui/HEAD/ca/
	T.P: http://www2.iro.umontreal.ca/~pinard/po/registry.cgi?team=ca

-Reply to: