[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: CUPS i problemes de paquetsA Dijous 10 Juliol 2003 09:02, Josep-Antoni Ysern va escriure:
> rc kdelibs3-cups 2.2.2-13.woody KDE print system (CUPS support)
> ii libcupsys2   1.1.14-5    Common UNIX Printing System(tm) - libs

 Fixa't amb les dues lletres inicials i en coneixeràs el seu estatus al 
sistema. En el teu cas "ii" significa que està instal·lat correctament i "rc" 
que està eliminat però que li resten els fitxers de configuració.

 Per algun moriu hauràs de purgar aquest paquet que és antic (ara està 
integrat a kdelibs-bin) i reinstal·lar kdelibs, fes-ho amb:

	apt-get remove -u --purge kdelibs3-cups

	apt-get install -u --reinstall kdelibs-bin kdelibs-data kdelibs4

 Com que no disposo d'impresora no t'ho puc assegurar però és molt probable 
que després tinguis que reiniciar la sessió a l'escriptori.

 Toni
-- 

 Sort

######## Antoni Bella Perez ####################               |
# http://www.terra.es/personal7/bella5/home.htm
## <bella5@teleline.es.nospam> ## i
col·laborador dels projectes:
	Debian en català: http://www.debian.org/index.ca.html
	KDE en català: http://i18n.kde.org/stats/gui/HEAD/ca/
	T.P: http://www2.iro.umontreal.ca/~pinard/po/registry.cgi?team=ca

-Reply to: