[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Compilar el KernelOn dc, 2003-06-25 at 11:20, Xavier Bernadí wrote:
> Necesito compilar el Kernel (no ho he fet mai) pq tinc algunes tarjetes que
> no les agafa.
> 
> Tinc que fer funcionar:
> 
> - Targeta de so integrada a la placa base
Caldria saber quina és (xipset etc.). Més detalls?
prova fent "lspci -vv".

> - Targeta de Avermedia TV
Ni flors. Suposo que es necessitarà activar el suport de video for linux
i pel xip BT848...

> - Capturadora de video Pinnacle amb port FireWire
Això no sé si et funcionarà. mira a 

http://www.dvdrhelp.com/capturecards.php

o a la web de pinnacle per més detalls. Cal que especifiquis el model
de targeta si vols que et puguem ajudar una mica més!

Assumeixo que tens Debian. Per compilar el kernel baixa't les fonts
(apt-get install kernel-source-2.4.20), i segueix les instruccions
d'algun HOWTO o d'algun missatge com aquest:

http://lists.debian.org/debian-user-spanish/2000/debian-user-spanish-200011/msg00082.html

De tota manera, no et desanimis, perquè quan domines el procés tot està xupat, 
però si no pots trobar-te amb alguna dificultat...

> Que haig d'activar en el Kernel pq em funcionin aquestes targetes?
> 
> Gracies
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
-- 
*****************************************
* Orestes Mas              *
* Universitat Politècnica de Catalunya *
* Gran Capità s/n Mòdul D4, Campus Nord *
* 08034 BARCELONA            *
* Tel.: +34.93.401.70.72        *
* Fax.: +34.93.401.72.00        *
* email: orestes@tsc.upc.es       *
*****************************************Reply to: