[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: KDE en català>
> podeu donarme un exemple del que utilitzeu en el fitxer sources.list?
deb http://ftp.caliu.info/debian-non-US woody/non-US main contrib non-free
deb http://ftp.caliu.info/debian/ woody main non-free contrib
deb-src http://ftp.caliu.info/debian-non-US woody/non-US main contrib non-free
deb-src http://ftp.caliu.info/debian/ woody main non-free contrib

deb http://ftp.caliu.info/debian-non-US testing/non-US main contrib non-free
deb http://ftp.caliu.info/debian/ testing main non-free contrib
deb-src http://ftp.caliu.info/debian-non-US testing/non-US main contrib non-free
deb-src http://ftp.caliu.info/debian/ testing main non-free contrib

#Sid
deb http://ftp.caliu.info/debian-non-US sid/non-US contrib non-free
deb-src http://ftp.caliu.info/debian-non-US sid/non-US contrib non-free
deb http://ftp.caliu.info/debian/ sid non-free contrib
deb-src http://ftp.caliu.info/debian/ sid non-free contrib


deb ftp://ftp.rediris.es/pub/linux/distributions/debian/ stable main non-free contrib
deb-src ftp://ftp.rediris.es/pub/linux/distributions/debian/ stable main non-free contrib

deb http://sunsite.rediris.es/mirror/kde/stable/3.1.1a/Debian/ woody main
deb http://sunsite.rediris.es/mirror/kde/stable/3.1.2/Debian/ woody main


deb http://security.debian.org/ stable/updates main contrib non-free
deb http://people.debian.org/~jordi/debian ./


#Open Office
deb http://ftp.freenet.de/pub/ftp.vpn-junkies.de/openoffice/ woody main contrib
 

#deb ftp://ftp.rediris.es/pub/linux/distributions/debian/ testing main non-free contrib
#deb-src ftp://ftp.rediris.es/pub/linux/distributions/debian/ testing main non-free contrib


deb http://people.debian.org/~njordan/stable ./binary/
deb-src http://people.debian.org/~njordan/stable ./source/

#deb http://ktown.kde.org/~nolden/kde stable main
#deb-src http://ktown.kde.org/~nolden/kde stable main


# Mplayer 
#deb http://marillat.free.fr/ stable main


# Samba 2.2.7
#deb ftp://se.samba.org/pub/samba/Binary_Packages/Debian/ stable main

#Java
deb ftp://metalab.unc.edu/pub/linux/devel/lang/java/blackdown.org/debian woody main non-free
 
 


#Antics 
#deb http://ftp-stud.fht-esslingen.de/pub/Mirrors/ftp.debian.org/debian/ stable main non-free contrib
#deb-src http://ftp-stud.fht-esslingen.de/pub/Mirrors/ftp.debian.org/debian/ stable main non-free contrib

#deb http://people.debian.org/~schoepf/kde3/woody ./
#deb http://people.debian.org/~njordan kde3.0/ # KDevelop 2.1.3

#deb http://people.debian.org/~bab/kde3 ./ # kdbg, kprof
#deb http://people.debian.org/~msp ./ # kmerlin & kpovmodeler
#deb http://www.inetontario.com/~tcharron/keramik/ ./ # keramik
#deb http://www.opensides.be/debian/woody/kde3/ ./ # Quanta, KCD, kcpuload,
#deb http://people.debian.org/~pfrauenf/ ./ # Valgrind, KCacheGrind

deb-src ftp://ftp.rediris.es/pub/linux/distributions/debian/ unstable main non-free contrib

Reply to: